FOOD PARK

Malapit na pong buksan ang ating Food Bazaar sa tabi ng ating plaza at palengke. Magkakaroon na po tayo ng isang malinis, maayos, at ligtas na lugar na kainan para sa lahat

#GeronaSerbisyongTotoo

Site Feedback