Gerona Silawan Festival 2019: PABOODLE NA, PALECHON PA!

ASF FREE Gerona, at dahil FIESTA na hali na’t makisaya sa PABOODLE NA, PALECHON PA! 70 na Lechon na handog ng ating Gerona Meat Vendors na pinangunahan ng ating mahal na Mayor Eloy C. Eclar at ng mga SB members. Agragsak tayu amin!


WordPress Lightbox
Site Feedback